MattyBRaps emerges on TikTok as an adult

MattyBRaps emerges on TikTok as an adult. Source: iam_mattmorris, TikTok