Miami floods as Eta reaches Florida

Tropical Storm Eta reached southern Florida on Monday, dumping large amounts of rainfall on the Miami area.