'Let’s keep going': Arteta urges Arsenal to maintain title fight

'Let’s keep going': Arteta urges Arsenal to maintain title fight